Hình thành vĩnh viễn
Cuộc sống năng động và di động; đời sống tôn giáo cũng vậy, đó là lý do tại sao tất cả chúng ta được kêu gọi, theo Chúa Kitô, để cho phép mình được hình thành: sự hình thành tâm linh; đào tạo trách nhiệm; hình thành các quần xã hình thành.Việc đào tạo tinh thần nhằm mục đích:

- Mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời và bắt nguồn từ Lời và lời cầu nguyện,
- Theo chân Chúa Giêsu thành Nazareth trong thực tại của chúng ta, lắng nghe thế giới,
- Kinh nghiệm tự do theo tinh thần Augustinô: để làm cho các ân tứ của chúng ta trở nên hữu hiệu trong sự hiệp thông huynh đệ và sứ mệnh,
- Một cuộc sống trong sự năng động của 3 lời thề phục vụ sứ mệnh
- Sự phát triển của tinh thần gia đình.Đào tạo trách nhiệm cho:

- phân biệt tài năng và kỹ năng của mỗi chị em; gọi và tin tưởng mỗi.
- đưa ra tinh thần trách nhiệm trong mạng lưới các nhà lãnh đạo phục vụ sứ mệnh của Nhà thờ Đức Bà Congrégation;
- kết hợp đào tạo các kỹ năng cụ thể và rèn luyện tinh thần.Sự hình thành các cộng đồng hình thành:

- Chúng tôi đang tìm kiếm cùng nhau; chúng ta cần có nhau. Mỗi bên đồng thời là một hỗ trợ và một thách thức.
- Chúng tôi muốn các cộng đồng tập trung vào Chúa và cởi mở, mang lại vị trí cho mỗi cộng đồng; cộng đồng hướng tới sứ mệnh giáo dục