Modlite sa 15 dní s Pierrom Fourierom

Sr Marie-Alexia Nguyen

Pierre Fourier (1565-1640) je svätý z Lotrinska, apoštol zapálený pre Ježiša Krista a mužov, ktorým ponúka cestu svätosti prístupnú všetkým.
Ako priekopník v obnove Cirkvi po Tridentskom koncile sa rozhodol byť farárom v Mattaincourt vo Vogézach, kde pôsobil štyridsať rokov. On má obnovený duchovný život, starajúci sa tiež o spoločenský život a spravodlivosť tejto farnosti. Bol reformátorom rádu pravidelných kánonov Notre-Sauveur a spolu s Alixom Le Clercom sa zaviazal založiť Kongregáciu Notre-Dame pre bezplatné vzdelávanie malých dievčat.
Talentovaný spisovateľ listov, postaral sa o písanie všetkým, ktorí sa chceli riadiť jeho vedením: mníškam Kongresu Notre-Dame, kánonistom Notre-Sauveura, šľachticom vévodskej domácnosti, diplomatom, obyvateľom Mirecourtu ...
Vplyvný poradca lotrinských vojvodcov jeho politika ťažko potešila Richelieu, ktorý ho prinútil odísť do exilu v Grey v Haute-Saône, kde zomrel vo veku 75 rokov.

Kniha je už online na tejto adrese: https://www.nouvellecite.fr/librairie/prier-15-jours-avec-pierre-fourier// a na predaj na hlavných online predajných stránkach (Amazon, Fnac, Procure atď.)