RADOSŤ ZEME - KDR Alfajiri

Do kapitoly 2020

Tento rok v Lubumbashi prichádzalo obdobie dažďov pomaly; začalo sa to veľmi neskoro. Bolo veľmi teplo, až 35 stupňov. Dažde zvyčajne začínajú koncom septembra - začiatkom októbra. Tento rok začalo v Lubumbashi pršať až v decembri 2019. Naozaj sme veľa odlesnili po celom meste, či už na výrobu dreveného uhlia, ktoré sa používa na varenie, alebo na stavbu, mesto Lubumbashi, ktoré vyrástlo. Mechanizmom tvorby zrážok však stromy podporujú dážď, a teda aj vodu a život. Keď v decembri začali dažde, všetci boli šťastní. V komunite; rozhodli sme sa vzdelávať deti našich škôl tak, aby každá trieda zasadila strom pred koncom obdobia dažďov, počas jedného zo svojich školských výletov. Komunita Alfajiri (Aurore) v Lubumbashi.