Slovensko

Kongregácia na Slovensku

 


histórie

Celkové vzdelávanie

Tento rok si pripomíname 70 rokov od chvíle, keď sa komunisti pokúsili zlikvidovať všetky mníšske rády v Československu. Mníšky museli opustiť svoje kláštory a boli im pridelené ďalšie pracovné miesta. Najprv naše sestry pracovali v textilnej továrni (np Benar vo Velkém Březne). Neskôr, v roku 1961, dostali za úlohu vybudovať a založiť Ústav pre deti so špeciálnymi potrebami v Čížkoviciach a deti tam boli od začiatku. Sestry sa tejto práci venovali z celého srdca až do roku 1985, keď väčšina z nich odišla do dôchodku. Napriek vážnym hendikepom vychovávali deti k tomu, aby z nich boli dobrí a slušní občania, a vo viere vychádzali zo svojich schopností porozumieť jej. Sestry sa skutočne nikdy nevzdali a naďalej žijú z našej charizmy.Inkluzívne vzdelávanie

Tento rok sme si pripomenuli začiatok obdobia, keď sa komunisti pred 70 rokmi snažili potlačiť všetky rehole z Československa. Mníšky museli opustiť svoje domovy a boli pridelené na inú prácu. Na začiatku naše sestry pracovali v textilnej továrni (np Benar vo Velkém Březne). Neskôr boli poverení výstavbou Ústavu pre duševne choré deti v Čížkoviciach od roku 1961. Súčasťou procesu však bola aj prítomnosť takýchto detí. Sestry sa tejto úlohe venovali až do roku 1985, kedy väčšina sestier z tejto práce odišla. Napriek vážnemu postihnutiu týchto detí ich vzdelávali ako obyčajných ľudí založených vo viere, ktorej deti rozumeli podľa svojich možností. Je pravda, že sestry nikdy nerezignovali a naďalej sa držali našej charizmy.VÝCHOVA V CELKOM

V tomto roku na Slovensku si pripomíname 70 rokov od chvíle, kedy sa komunisti pokúsili zlikvidovať všetky rehole v Československu. Sestry museli opustiť svoje domovy a svoje ďalšie zamestnanie im bolo určené. Naše sestry najskôr pracujú v textilnej výrobe (np Benar vo Velkém Březně). Neskôr dostali za úlohu vybudovať ústav pre mentálne postihnuté deti v Čížkoviciach od r. 1961. Jeho budovanie však bolo spojené aj s prítomnosťou takýchto detí. Práci sa venovali až do roku 1985, kedy väčšina odišla do dôchodku. Napriek vážnym handikapom deti vychovávali ako slušní ľudia so základmi viery, ktoré deti chápali podľa svojich možností. No sestry nikdy nerezignovali a zachovali si vernosť našej charizme. 

Vzdelávacia misia

Naša radosť z misie • Radosť z toho, že sme tu pre ostatných;
• Radosť, pretože naša kaplnka je otvorená pre ľudí zvonku, ktorí chcú prítomnosť Boha;
• Radosť byť „misionármi“, ohlasujúcimi narodenie Spasiteľa pri príležitosti vianočných sviatkov, s deťmi organizovanými v rámci ich činnosti: „Dobrá správa“;
• Radosť z toho, že sú dcérami blahoslavenej Alix Le Clerc
- pomáhať deťom a mladým ľuďom vyrásť - v škole a potom pri príprave sviatostí a rôznych podujatí;
- pre starých ľudí -
- nájsť a zdieľať lásku Ježiša, ktorý si nás vybral.

Naša radosť z výchovného poslania
 radosť z toho, že sme tu pre iných;
 kaplnku v dome máme otvorenú aj pre ľudí zvonku, ktorí prichádzajú k Pánovi;
 radosť byť „misionármi“ - koledovanie rodinám počas vianočných sviatkov - „Dobrá novina“;
 radosť z toho, že ako dcéry bl. Alexie Le Clerc môžeme pomáhať rásť deťom, mládeži - v škole, pri príprave sviatostí, pri rôznych podujatiach a aj hviezdnym ľuďom - nachádzať a rozdávať lásku Ježiša, ktorývolilvol;

sestry zo Slovenska (komunita zo Senca)