Modlite sa 15 dní s Alix Le Clerc

Sr Marie-Alexia Nguyen

Alix Le Clerc (1576-1622) založil s ďalšími mladými ženami a s podporou Pierra Fouriera (1565-1640), Kongregácie Notre-Dame vo Lotrinskom vojvodstve, vtedy nezávislej od Francúzska. Pomocou tejto 15-dňovej modlitby s Alixom Le Clercom zistite, ako budúce mníšky dotknuté hmotnou a morálnou chudobou týchto malých dievčat ponechali samy sebe v roku 1598 prvú bezplatnú školu pre dievčatá vo Francúzsku, v Poussay, Vosges. Tieto školy sa zamerali na rozvoj človeka - v širšom zmysle ako na jeho intelektuálne vzdelávanie - pre túto dobu vyvinuli inovatívnu pedagogiku. Tieto inštitúty sa množili vo Francúzsku a v mnohých ďalších v zahraničí: Európa, Latinská Amerika, Afrika, Ázia ...


Kniha je už online na tejto adrese: https://www.nouvellecite.fr/librairie/prier-15-jours-avec-alix-le-clerc/ a na predaj na hlavných online predajných stránkach (Amazon, Fnac, Procure atď.)


Objavte úryvok z prvých stránok: