Hľadači Boha ...

Hľadači Boha ... to je to, čo sme, to je to, čím chceme byť. To je náš cieľ pre formáciu mladých ľudí v Kongregácii.

„Povolaní nasledovať Ježiša Krista, zdieľať jeho život a jeho poslanie“ chceme ponúknuť mladým ľuďom, ktorí sa k nám pridajú, cestu rastu, aby každý mal život a „život v hojnosti“.
Prajeme si, aby sme v každom formovali hľadača Boha.

Sleduje Alix Le Clerc a Pierra Fouriera, ženu, ktorá:

  • žije z dychu prvého volania
  • privítajte pre ňu Božie povolanie
  • spolupracuje na diele Božom, „pozornom k ​​životu, k tomu, čo ho vedie k rastu, k tomu, čo ho oslobodzuje“
  • pozná radosť z toho, že je „apostreska“, kam je poslaná
  • stáva sa sama sebou a ďakuje ostatným.