zakladatelia

Pierre Fourier, Alix Le Clerc ...

... Dvaja veľkí duchovní ľudia, ktorých sa zmocnil Boh a sú otvorení realite svojej doby!

 

Ich skúsenosť s Bohom, prežívaná zjavne veľmi odlišnými cestami, sa nachádza v tej istej intuícii, veľmi silnom povedomí o realite vtelenia. Znalosť Ježiša Krista ich naučila, ako sa Boh pozerá na človeka.


Mária, Ježišova matka, je im vždy prítomná. Dáva dieťa Alix. Pripravuje v Káne prijatie Slova a zjavenie jeho slávy.

Obidve boli pre Kongregáciu Panny Márie Augustiniánskej reguly života dôležité zdôrazniť slobodu v charite a vnútorné dispozície - túžba, pokora -, ktoré rozširujú srdce a sú vyjadrené spôsobom prístupu k druhý tým, že vytvorí „priestor pre boha“, slovami svätého Augustína.



Od roku 1597 sa „množili nové domy, v ktorých sa praktizuje všetko dobré, čo sa dalo“. Kongregácia Notre Dame, ktorá sa narodila na Vianoce 1597 v Lotrinsku, je dnes prítomná v 12 krajinách.