Povolanie každého, poklad, ktorý treba objaviť

Veríme, že každý človek nesie poklad:
tajomstvo Boha v nej.

Náboženský život je jedným zo šťastných spôsobov, ako odhaliť tento poklad; náš spôsob života v Kongregácii Panny Márie, s radosťou a pokojom, keď kráčame spolu s chudobnými, k tomu môže prispieť.

Žiadosti druhých, mladých ľudí, ktorí sa snažia dať svojmu životu zmysel, sú pre nás výzvou.

Veríme v Boha, ktorý naďalej volá:

"Úroda je bohatá, ale robotníkov málo." „

Lukáš 10, 2