Konštruktívna komunikácia

 

Chceme hovoriť pravdivo!


Takto zavolalo niekoľko mladých sestier na zhromaždenie a viedlo Kongregáciu v procese formovania v konštruktívnej komunikácii.

Pätnásť sestier z piatich krajín sa zúčastňuje na dvoch školeniach s cieľom odovzdať sestrám v ich krajine stav mysle, techniky a nástroje, ktoré im pravdepodobne pomôžu lepšie komunikovať; žiadne magické recepty, ale „mapa cesty“, ktorá lepšie vidí cestu a porozumie nesprávnym stopám. Niektoré nástroje nájdete v ponuke „tvorivosť“