Trvalá formácia
Život je dynamický a mobilný; aj náboženský život, a preto sme všetci povolaní nasledovať Krista, aby sme sa mohli formovať: duchovná formácia; školenie zodpovednosti; formovanie spoločenstiev.Ciele duchovnej formácie:

- dôverný vzťah s Bohom zakorenený v Slove a modlitbe,
- Nasledovanie Ježiša z Nazareta v našej realite, počúvanie sveta,
- Skúsenosti so slobodou v augustiniánskom duchu: aby boli naše dary plodné v bratskom spoločenstve a poslaní,
- Život v dynamike 3 sľubov v službách misie
- Rozvoj rodinného ducha.Školenie zodpovednosti za:

- rozoznať talent a schopnosti každej sestry; zavolajte a dôverujte každému.
- dať pocit zodpovednosti v rámci siete vedúcich v službách misie Kongregácie Panny Márie;
- kombinovať výcvik v špecifických zručnostiach a duchovný výcvik.Formovanie formujúcich spoločenstiev:

- Pozeráme sa spolu; potrebujeme sa navzájom. Každá je zároveň pre toho druhého oporou a výzvou.
- Chceme, aby boli spoločenstvá zamerané na Boha a otvorené, ktoré každému dajú svoje miesto; spoločenstiev zameraných na výchovné poslanie