Choďte na okraj

Zameranie 2014 - 2020

Urobte si čas a zblížte sa, buďte so všetkými, na ulici, na internete ...


Naučte sa prijímať a meniť svoj pohľad; rastieme rovnako, ako rastieme.


Zdieľanie vkusu života s mladými ľuďmi a dospelými
- ktorí hovoria: „je to posraté“; ktorí si myslia, že sú „nasratí“,
- ktoré nemajú žiadne referenčné hodnoty; ktorí nemajú sebaúctu,
- pre koho sú peniaze „hodnotou“; individualizmus alebo stiahnutie identity, „jediný prístup“,
- so všetkými, ktorí bojujú o prežitie.


Postarajte sa o stvorenie - Bráňte a propagujte život najmä žien a detí.


(Akty kapitoly 2014)


Sestry slová


Animacion Marcianos superacion osobná motivácia