„Choď, nech to rastie“

Náboženskí pedagógovia, chceme pracovať na rozvoji a raste človeka, aby sme prispeli k uznaniu jeho dôstojnosti a vzbudili zárodky spoločenstva.

Snažíme sa, s úctou ku kultúram a porovnateľne s našimi možnosťami, aby sa naša spoločnosť vyvíjala podľa Božieho plánu pre svet, smerom k väčšej spravodlivosti, pravde, bratstvu a mieru.Rozposielaní do celého sveta chceme zostať v dynamike spoločnosti Alix Le Clerc kreatívni a hľadať nové cesty.
Všetci sa zúčastňujeme tejto misie bez ohľadu na náš vek, naše zdravie, naše schopnosti.

Spoločne čítame o živote vo svetle evanjelia. Odhaľujeme tam prejav Ducha, ktorý nám ukazuje rozhodnutia, ktoré treba urobiť, aby sa dobrá správa oznamovala chudobným.

(Výňatky z ústavy č. 5 a 6)


Sambinha pre Alix


Sambinha pre Alix

Facam! Todo o bem possível
Façam! Crescer, amar, naživo
Façamos! Ó nosso melhor!
Os nossos 'tudo' z cada momento
ser feito.
Malá Samba pre Alix

Choď! Robte všetko dobré, čo môžete!
Choď! Nechajte rásť, milujte, žite!
Spolu! Dajte zo seba to najlepšie
Dajme „všetko“, v každom okamihu; je to Alixova Samba!
Trochu Samby pre Alix

Ísť na to! Robte všetko možné
Choď na rast; choď za Láskou; choď na život!
Spoločne odovzdajme maximum,
Všetci, s každým nádychom; to je Alixova samba.
Sambinha v slovenčine:

Robte! Všetko možné dobro Robte! (= umožniť!)
Rásť, milovať, žiť Robme!
Ako najlepšie vieme Tie naše „všetko“ každého momentu, aby bolo uskutočnené.