Modlite sa so zakladateľmiBoh je Otec, Matka, Duch, Pastier (to je nad možnosti ľudskej mysle). Odtiaľ sa zrodí odznak dôvery, ktorý ma bude oživovať pri hľadaní ... odtiaľ bude duch vždy veselý, istý, odvážny, buď že je potrebné podniknúť niečo pre Božiu slávu, alebo že je potrebné trpieť a vydržať.

Pierre Fourier

Ak sa radi rozprávame s Bohom, je to znamenie, že ho milujeme ...

Pierre Fourier

Daj mi, Pane, aby si bol vo mne a ja v tebe, a tak zhromaždení, môžeme vždy zostať spolu. Pretože si skutočne môj milovaný, vybraný spomedzi niekoľkých tisíc, ktorým sa moja duša potešila, že každý deň svojho života zostala a odpočívala.

Alix Le Clerc

Boh, v ktorého prítomnosti Veličenstva som ako malá blcha a oveľa menej.

Alix Le Clerc

Pros Boha len za Boha samotného.

Augustin

Tvojou túžbou je tvoja modlitba, a ak je táto túžba ustavičná, tvoja modlitba je neustála. Ak sa nechceš prestať modliť, neprestávaj túžiť. Je vaše želanie neustále? Kontinuálny je váš hlas. Budete ticho, iba ak prestanete milovať.

Augustin