2021 projecten

Waar zijn we

Uw donaties in 2021

In 2021 raakten veel studenten en docenten betrokken bij scholen in Frankrijk - in Voiron, Orbec, Brunoy, Parijs, Nancy - en in België - Jupille, en bedachten ze overal solidariteitsacties. Ook Vrienden van de congregatie en oud-studenten uit alle landen wilden in 2021 bijdragen aan de financiering van de volgende acties van de CND:

In de eerste plaats voor de ontwikkeling van educatieve projecten: in Lubumbashi (Congo DRC) om de basisschool Alix Le Clerc uit te rusten met computerapparatuur (30 €) en in Kim Son, in het noorden van Vietnam voor het gemeenschapshuis om meer kinderen en jongeren (€ 800).

Dan voor het herstel van onze infrastructuur: in Kolwezi (DRC), groot onderhoud aan het schoolgebouw en de gemeente Notre-Dame de Lumière (€ 327); in Saigon en Rach Gia (Vietnam), waar we het noviciaat en gemeenschapsgebouwen in de Mekong Delta, regelmatig beschadigd door overstromingen (€ 000), moesten opwaarderen.

Ten slotte om scholen in de pastorie van Brazilië, die zwaar getroffen was door de pandemie (€ 170) te beschermen en te herstructureren. Deze fondsen helpen de pastorie de weg te vinden naar een economisch evenwicht op lange termijn.

Waar ze ook zijn, de zusters en alle leken van de educatieve teams, betuigen u hun dankbaarheid voor uw vrijgevigheid.

 


Prestaties in 2021

Vietnam: werkt in Kim Son, Saigon en Rach Gia

 De novicen van Vietnam (beneden, in ceremoniële kleding) hoeven niet langer bang te zijn voor de overstromingen die hen meerdere keren per jaar binnenvielen. Het werk was op tijd klaar.

samenvatting projecten 2021

 De novicen brengen een jaar door in het vormingshuis, dat deel uitmaakt van de door de congregatie voorgestelde onderscheidingsroute, voordat ze zich aansluiten bij een invoeging in een plaats van onderwijs met kinderen.

 

In de Mekong Delta, de gemeenschap van 5 Sisters of Rach gia was in staat om herstel- en overstromingspreventiewerkzaamheden uit te voeren. Zodra de pandemie het toelaat, zullen daar 15 studenten worden verwelkomd.

 

Een algemene vierkante tijdelijke aanduiding met afgeronde hoeken in een figuur.
Kim Son: voor ... en na

In de nieuwe gemeenschap van Kim Zoon in Noord-Vietnam maakte de bouw van een verdieping het mogelijk om meerdere klaslokalen te creëren voor het organiseren van ondersteunende lessen in wiskunde, Engels en muziek voor de kinderen van het dorp. Volop succes: de workshops vinden elke dag plaats, en van 's ochtends tot 's avonds.

samenvatting projecten 2021 2


Automatisering van de Alix-school in Lubumbashi (DRC)

samenvatting projecten 2021 6De school Alix Le Clerc werd in 2014 geopend naast het klooster van de Zusters van Notre-Dame, in het centrum van Lubumbashi, de grote stad in het zuiden van Congo DRC. De inschrijving groeit elk jaar en staat momenteel op 430 studenten, verdeeld over 17 kleuter- en lagere klassen.

samenvatting projecten 2021 7Het back-to-school-evenement 2021 was de oprichting van een computerruimte met 30 werkstations waartoe alle 6 de primaire niveaus toegang hebben, onder toezicht van een leraar. Om te beginnen: de eerste reflexen verwerven, onderzoek doen, uw mailbox openen, huiswerk schrijven ...

Beheersing van informatietechnologieën is een sleutelkwestie voor de economische en sociale toekomst van het Afrikaanse continent, en met name van het immense Congo, waar de fysieke communicatiemiddelen zeer precair zijn. Massaal het aantal computerlokalen in alle scholen van de congregatie in Congo vergroten, en voor alle klassen is de educatieve doelstelling voor de komende jaren.

samenvatting projecten 2021 3