KERSTBRIEF 2019

Herlezen

Zuster Cécile MARION cnd-csa

Algemene overste

Beste zusters,

We zijn net geen negen maanden verwijderd van ons volgende generaal kapittel: tijd voor zwangerschap! De tijd om deze bijeenkomst, die om de zes jaar de toon aangeeft voor het leven van ons congregationeel lichaam, bijeen te brengen. Tijd om Pierre Fourier en Moeder Alix te vragen ons opnieuw te baren als “Sisters of Notre-Dame”.

­ "Luister, dochter van Notre-Dame":
Onlangs las ik op de deurpost van een deur die uitkwam op de kapel van het Franciscaner klooster van Greccio deze bevestiging: "Als het hart niet bidt, werkt de tong tevergeefs".
De broeders van de christelijke scholen vieren de driehonderdste verjaardag van de dood van de heilige Johannes de Doper de La Salle door een sluier op te hangen bij de ingang van al hun kapellen over de hele wereld die de kleine romaanse kerk van de Chartreuse de Parmenia : favoriete plek van Johannes de Doper die kwam bidden en ontspannen; daar haalde een non hem in 1714 over om de leiding van zijn broers te hervatten.
En wij, wat is onze Parmenia? Wat is onze plaats van contemplatie, aanbidding, ook van kreunen ... Onze tijd van 'oog in oog met de Heer?

De vader Pedro Arrupe vroeg dat zijn jezuïetenbroeders niet “allereerst” activisten mochten zijn, maar zoekers “verliefd op God”:

Niets is eenvoudiger dan God te vinden:
dit staat gelijk aan "verliefd worden",
in absolute, definitieve zin.
Als je verliefd bent,
wat zal je tot de verbeelding spreken
zal nu alles beïnvloeden.
Hij zal beslissen
om je 's ochtends uit bed te krijgen,
wat je gaat doen met je avonden,
hoe u uw weekenden doorbrengt,
van wat je gaat lezen,
van wat je weet,
wat breekt je hart,
of wat je verbaast,
je vreugde en dankbaarheid schenken.
Accepteer om "verliefd te worden",
in liefde blijven,
en liefde zal alles beslissen.
Amen

­ "Zichtbaar converserend in deze wereld":
Welk pad volgen we? Is dit degene waarop we hem volgen?
Welk stof kleeft aan onze voeten? Is het die van onze lange en geduldige wandelingen om onze broeders en zusters te ontmoeten?
Op weg naar Emmaüs hebben de discipelen "hun hart brandend": de Heer zelf voegt zich bij hen, hij wandelt met hen, herleest de Schrift voor hen en deelt hun brood met hen. Het is een feit van elke discipel om zich bloot te stellen aan het Woord en zich te laten verrassen door zijn ontmoeting. De ervaring van de Verrezene is niet programmeerbaar: hij barst los. Het gebeurt nooit bij volmacht: het is een persoonlijke ervaring die aan iedereen wordt aangeboden. Iedereen is zowel de ontvanger als de gesprekspartner, de partner. Dus onze ogen gaan open.

Sociale netwerken gebruiken ons om onmiddellijk te reageren, om onze voorkeuren of antipathieën te publiceren door op een emoticon te klikken. Maar om te reageren of te smeken, geeft het religieuze leven de voorkeur aan een gesprek. Ze nodigt ons uit om te gaan zitten, te luisteren, te praten. Haar roeping is om de wereld te vertellen dat al het leven de weg naar Emmaus is, zowel aangesloten als geroepen.

­ "Doe wat Hij je zegt": Herlezen, dat wil zeggen?

Openen het boek dat we in die zes jaar schreven.
Herlees moedig en helder wat we hebben bereikt, wat is gelukt, wat is mislukt, wat beperkt blijft. Wat ook is vermeden, wordt geweigerd; ga terug naar waar we hebben geluierd of verlaten.

Verbreden ons gezichtsveld: laten we naar de horizon kijken, zoals de verloren vader die op zijn jongste zoon wacht of zijn oudste zoon smeekt; laten we ons hart wijd openen om de Geest te verwelkomen die ons de verlamming, blindheid, doofheid en mutisme zal openbaren die ons ervan weerhouden om deze relatie van ware liefde aan te gaan waarin we de discipelen van Christus herkennen.
Het pad waarop we ons bevinden komt van verder en hoger dan wij en gaat veel verder dan we ons kunnen voorstellen of dromen; laten we ons hart uitbreiden om de Geest te verwelkomen die ons leert het kaf van het koren te onderscheiden en ons laat zien wie we moeten zijn en waar we moeten zijn.
Misschien denken we dat we er maar weinig zijn? Ja, zes jaar geleden waren we met ongeveer vijftig! Maar deze boekhoudkundige logica vergeet dat elke roeping uniek is en niet bestaat om te tellen. Misschien vinden we onze samenleving, onze wereld, verontrustend, deprimerend? Maar we zijn er solidair mee! Welk belang, welke liefde hebben we voor hen? Het is niet waar dat iedereen schuldig is - behalve wij - dat alles een crisis is en zal ruïneren: God is nog steeds aan het werk en hij blijft aanwerven.
De roep om een ​​integrale ecologie en een echte interculturaliteit spoort ons aan: het zijn twee "tekenen van de tijd" voor ons heden. De vervulling van de bruiloft van God met de mensheid gaat door hen heen, door deze universele broederschap die ze ons elke dag vragen te weven en wanhoop weigeren. Cana staat voor ons!

Terugkomen tot vreugde: laten we even onze zware sandalen uitdoen om de heilige grond van ons fundament, van ons charisma te vinden!
Laten we haar vruchtbaarheid herlezen, haar vermogen tot veerkracht na de doodlopende weg waarin we haar in de loop van de tijd misschien hebben misleid.
Het is niet omdat de congregatie kwetsbaar is of moeilijkheden ondervindt dat ze de verkeerde weg is ingeslagen of dat God niet langer geloofwaardig is of wonderen ontbreekt!
Laten we de afgelegde weg met vreugde en dankbaarheid herlezen.
Laten we eens kijken naar wat we zijn geworden, allemaal en samen, sinds we zusters van de Notre Dame zijn; sinds het laatste hoofdstuk: wat is groei geweest, wat heeft meer leven gebracht?
“Een goed hoofdstuk, zoals alle goede beslissingen, wordt geboren uit dankbaarheid (…) Het charisma is genade en, omdat het genade is, groeit het. Het Chapter laat juist het charisma groeien, ontwikkelen. Ook voor ieder van ons is het een kans om persoonlijke groei .

Laten we in onze review niet vergeten:

“'Jezus nam met zich mee': ​​het is een uitdrukking die meerdere keren terugkomt in de evangeliën en die ons herinnert aan onze missie als medewerkers. Spontaan hebben we misschien de neiging om de zaken een beetje om te draaien: we zetten projecten en strategieën in, dan vragen we Christus om ons te vergezellen in hun realisatie, alsof de redding van de wereld van ons afhangt, en dat we Jezus nemen. met ons om het succes te verzekeren. Maar als we teruggaan naar het evangelie, keren we terug naar deze dubbele realiteit: het is Christus die de wereld redt en Hij neemt ons met zich mee. »

Laten we nooit vergeten wie we zijn: “Sisters of Notre Dame”, zusters van Mary, aanwezige vrouw, zonder lawaai, tot het einde, wanneer "niets bestaat behalve liefde". Vrouw presenteert zich verzet tegen alle denkbeelden - mannelijk en vrouwelijk - die haar naar hun beeld wilden vormen voor hun welzijn. Aanwezige vrouw die ons roept om gelijkelijk aanwezig te zijn: voor God, voor de wereld, voor onze broeders, voor onszelf.

 

Een Chapter is geen kwestie van planning of strategie, of dit nu collectief of persoonlijk is. Het betreft de lichaam Congregatie en roept daarom ieder van ons “geheel” op.

Sterker nog, hij roept onze innerlijke vrijheid op en vraagt ​​ons eraan te werken, vooral in deze tijd van voorbereiding.
Wees vrij om de ander te verwelkomen en de dialoog met hen aan te gaan; om verder te gaan op het pad waarvan niemand de rest kent; om het onverwachte te verwelkomen; om niet "op de rand" of "achter" te blijven, maar om in te stemmen met "duiken". Deze vrijheid kan alleen de innerlijke Meester ons geven en ons zo verlossen van de blik van anderen als van de onze.

Onze eenheid als lichaam kan alleen voortkomen uit de gave van onszelf, en we weten heel goed dat het elke dag opnieuw moet worden gedaan. Afzien van het eigen belang, zich verzetten tegen terugtrekking in zichzelf of de wens om te verlaten, elke berekening weigeren, is een pad van bekering.
Het is ook de oproep van paus Franciscus aan alle gemeenschappen over de hele wereld om te vragen om “een getuigenis van broederlijke gemeenschap die aantrekkelijk en stralend wordt zodat iedereen kan bewonderen hoe jullie voor elkaar zorgen, hoe je elkaar aanmoedigt en hoe je elkaar steunt .

Laten we ons voorbereiden om het Kapittel na te leven als een genade die ons zonder mate is gegeven. Laten we niet bang zijn om zijn oproep te beantwoorden!Met al mijn broederlijke genegenheid,

Vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar !

Zuster Cécile MARION, cnd-csa
Algemene overste

Fontenay-sous-Bois, op deze eerste zondag van de advent, 1 december 1