Zoekers van God ...

Zoekers van God… dit is wat we zijn, dit is wat we willen zijn. Dit is ons doel voor de vorming van jonge mensen in de congregatie.

"Geroepen om Jezus Christus te volgen, om zijn leven en zijn missie te delen", willen we de jonge mensen die zich bij ons aansluiten een pad van groei bieden, zodat iedereen leven en "leven in overvloed" kan hebben.
We willen in ieder de zoeker van God vormen.

In navolging van Alix Le Clerc en Pierre Fourier, een vrouw die:

  • leeft op de adem van de eerste oproep
  • verwelkom de roeping van God voor haar
  • werkt mee aan het werk van God, 'aandachtig voor het leven, voor wat het doet groeien, voor wat het bevrijdt'
  • kent de vreugde een “apostress” te zijn waar ze naartoe wordt gestuurd
  • wordt volledig zichzelf met en dankzij anderen.