Enkele gedachten over de definitieve toezegging

door Marie Minh Châu

Voor 2007 dacht ik niet dat ik non zou worden. Tijdens al de jaren van mijn eerste vorming heb ik altijd gezocht: “is mijn identiteit om een ​​non te zijn van de Notre Dame? ". Toen ik door mijn beperkingen en zwakheden te maken kreeg met beproevingen, maakte ik me zorgen: zou ik deze roeping kunnen beleven? En soms kwam er een idee bij me op: "Ik ga terug naar mijn familie."Nadenken over en het schrijven van mijn verzoek om mijn laatste toezegging te doen, was voor mij een gelegenheid om mijn leven en de ontwikkeling van mijn roeping opnieuw te lezen. Twee weken lang moest ik onderscheiden en de uiteindelijke beslissing nemen. Eindelijk, na 8 jaar in deze roeping, voelde ik echt dat ik bij deze gemeente behoor. Nu, hoewel ik mijn zwakheden en mijn grenzen ken, besef ik wat meer het mysterie van mijn roeping: "Jij hebt mij niet uitgekozen, maar Ik heb jou gekozen" (Joh 15,16). Deze keuze van de Heer geeft me de moed om hem mijn hele leven te volgen, met liefde en overgave aan zijn liefde.

 

Ik heb de liefde van God ervaren, de broederlijke genegenheid, de liefde van mijn familie, zo dichtbij en zo warm tijdens de eucharistieviering van mijn definitieve verbintenis. Toen ik aan de voet van het altaar knielde en luisterde naar de naam van onze Heilige Stichters in de litanie van heiligen, beefde mijn hart. Toen ik de Suscipe zong, een lied van toewijding, en toen ik mijn naam op het beroepsblad tekende, voelde ik dat ik geliefd was. Het is de Heer die me de kracht gaf om in het openbaar te belijden en die me bij de hand nam om te ondertekenen; vanaf nu is Hij het die mij zal leiden in de ontwikkeling van mijn roeping; hij zal me mensen geven om me te vergezellen, van me te houden en me te steunen in het volgen van Christus. Aan het einde van de eucharistie bedankten we met emotie onze familie uit de grond van ons hart, allen die ons lieten ervaren dat we geliefd waren en die ons accepteerden zoals we zijn. Een dank ook gericht aan de congregatie, aan alle zusters die ons hebben geholpen onze persoonlijkheid te ontdekken, de hand van God in ons leven te herkennen en gelukkig te leven in onze roeping; dank ook aan onze leraren, vrienden, partners… ieders aanwezigheid is een geschenk; het is als het spoor van de voeten, van de hand van God om mij te leiden en mij zijn liefde en zijn voorzienigheid te laten ervaren.
Voor mij is de definitieve toezegging slechts een vertrek naar een avontuur met moeilijkheden en nieuwe beproevingen, die me dwingen volwassener te zijn om verantwoordelijkheden en nieuwe missies te aanvaarden; het is ook een uitnodiging tot een nog meer beslissende en trouwe toewijding aan mijn roeping. Maar ik ben er zeker van dat wat ik ook doe "Je pakte mijn rechterhand, je leidde me volgens je opvattingen" (Ps 73:23): de Heer ondersteunt mij en houdt mij in zijn armen.Marie Minh Chau