Permanente educatie
Het leven is dynamisch en mobiel; ook het religieuze leven, daarom zijn we allemaal geroepen om, Christus volgend, ons te laten vormen: geestelijke vorming; training in verantwoordelijkheden; vorming van vormende gemeenschappen.Spirituele vorming heeft tot doel:

- De intieme relatie met God en geworteld in het Woord en gebed,
- Jezus van Nazareth volgen in onze realiteit, luisterend naar de wereld,
- De ervaring van vrijheid in de geest van Augustinus: om onze gaven vruchtbaar te maken in broederlijke gemeenschap en zending,
- Een leven in de dynamiek van de 3 geloften ten dienste van de missie
- De ontwikkeling van de gezinszin.Verantwoordelijkheidstraining voor:

- onderscheid maken tussen de talenten en vaardigheden van elke zuster; bel en vertrouw elk.
- een gevoel van verantwoordelijkheid geven binnen een netwerk van leiders ten dienste van de missie van de Congrégation Notre-Dame;
- combineer training in specifieke vaardigheden en spirituele training.De vorming van vormende gemeenschappen:

- We zoeken samen; we hebben elkaar nodig. Elk is tegelijk, voor de ander, een steun en een uitdaging.
- We willen gemeenschappen waarin God centraal staat en open zijn, die hun plaats aan iedereen geven; gemeenschappen gericht op de educatieve missie