Ga naar de buitenwijken

Focus 2014 - 2020

Neem de tijd om dichtbij te komen, om bij iedereen te zijn, op straat, op internet ...


Leer uw blik te ontvangen en te veranderen; we groeien net zoveel als we laten groeien.


De smaak van het leven delen met jongeren en volwassenen
- die zeggen: "het is verpest"; die denken dat ze "genaaid" zijn,
- die geen benchmarks hebben; die geen eigenwaarde hebben,
- voor wie geld "waarde" is; individualisme of intrekking van identiteit, "de enige houding",
- met al degenen die vechten om te overleven.


Zorg voor de schepping - Verdedig en bevorder het leven, vooral vrouwen en kinderen.


(Handelingen van het hoofdstuk 2014)


Zusters woorden


Animacion Marcianos superacion persoonlijke motivatie