Szlovákia

A szlovákiai gyülekezet

 


történelem

Oktatás a totálban

Ebben az évben emlékezünk meg 70 évről annak a pillanatnak, amikor a kommunisták megpróbálták felszámolni az összes csehszlovákiai szerzetesrendet. Az apácáknak el kellett hagyniuk zárdáikat, és más munkákat kaptak. Eleinte nővéreink a textilgyárban dolgoztak (Benp Velké Březnóban). Később, 1961-ben, feladatot kaptak, hogy Čížkovice-ban megépítsék és létrehozzák a Különleges Nevelési igényű Gyermekek Intézetét, és a gyerekek kezdettől fogva ott voltak. A nővérek teljes szívvel alkalmazták ezt a munkát 1985-ig, amikor a legtöbben nyugdíjba vonultak. A súlyos hátrányok ellenére oktatták a gyerekeket, jó és tisztességes állampolgárokká téve őket, és megértésük képességének megfelelően megalapozták hitüket. Valójában a nővérek soha nem adták fel, és tovább élik karizmánkat.Egy befogadó oktatás

Idén annak az idõnek a kezdetére emlékeztünk, amikor a kommunisták 70 évvel ezelőtt megpróbálták elnyomni az összes Csehszlovákiából származó vallási rendet. Az apácáknak el kellett hagyniuk otthonukat, és más munkára osztották be őket. Kezdetben nővéreink egy textilgyárban dolgoztak (Benp Velké Březnóban). Később megbízást kaptak 1961-től Čížkovice-ban az Elmebeteg Gyermekek Intézetének felépítésére. A folyamat azonban magában foglalta az ilyen gyermekek jelenlétét is. A nővérek 1985-ig adták magukat erre a feladatra, amikor a nővérek többsége elhagyta ezt a munkát. E gyermekek súlyos fogyatékosságai ellenére hétköznapi embernek nevelték őket, akik abban a hitben alapultak, amelyet a gyerekek lehetőségeik szerint megértettek. Tény, hogy a nővérek soha nem mondtak le, és továbbra is ragaszkodtak karizmánkhoz.VÝCHOVA V ÖSSZESEN

V tomto roku na Slovensku si pripomíname 70 rokov od chvíle, kedy sa komunisti pokúsili zlikvidovať všetky rehole v Československu. Sestry museli opustiť svoje domovy a svoje ďalšie zamestnanie im bolo určené. Naše sestry najskôr pracovali v textilnej fabrike (np Benar vo Velkém Březně). Neskôr dostali za úlohu vybudovať ústav pre mentálne postihnuté deti v Čížkoviciach od r. 1961. Jeho budovanie však bolo spojené aj s prítomnosťou takýchto detí. Práci sa venovali až do roku 1985, kedy väčšina odišla do dôchodku. Napriek vážnym handikapom deti vychovávali ako slušných ľudí so základmi viery, ktorú deti chápali podľa svojich možností. Nincs sestry nikdy nerezignovali a zachovali si vernosť našej charizme. 

Oktatási küldetés

A küldetés öröme • Öröm, mert másokért vagyunk itt;
• Öröm, mert kápolnánk kívülről nyitva áll, akik Isten jelenlétét akarják;
• „misszionárius” öröm, a Megváltó születésének bejelentése a karácsonyi ünnepek alkalmával, a gyerekekkel tevékenységük keretében megszervezve: „A jó hír”;
• Öröm, hogy áldott Alix Le Clerc lányai vagyunk
- a gyermekek és fiatalok felnövekedésének elősegítése - az iskolában, majd a szentségek és különféle rendezvények előkészítése során;
- idős embereknek -
- megtalálni és megosztani Jézus szeretetét, aki minket választott.

Naša radosť z výchovného poslania
 radosť z toho, že sme tu pre iných;
 kaplnku v dome máme otvorenú aj pre ľudí zvonku, ktorí prichádzajú k Pánovi;
 radosť by „misionármi“ - koledovanie rodinám počas vianočných sviatkov - „Dobrá novina“;
 radosť z toho, že ako dcéry bl. Alexie Le Clerc môžeme pomáhať rásť deťom, mládeži - v škole, pri príprave sviatostí, pri rôznych podujatiach a aj starým ľuďom - nachádzať a rozdávať lásku Ježiša, ktorývolilvol;

sestry zo Slovenska (komunita zo Senca)