A logóról

LOGO CND 2020 fejezet verzió

Növelje.
Senkinek sem ártani, mindenkinek szolgálni.

A CND ÉS A JELENLEG FOLYAMAT ALAPKÉPE

• Ez a kép arra a látomásra utal, amelyet Alix látott hivatás : egy bölcsőbe ültetett zabszár, amelyet egy kalapács folyamatosan üt, de folyamatosan emelkedik ... Látja, hogy hivatása sok nehézséget elvisel, de ez az Úr szilárd és stabil lesz.


SZELLEMISÉGÜNK

A megtestesülés szellemisége meghív bennünket arra, hogy pozitív tekintettel, szeretettel nézzünk Jézusra és a világra.
Az íze az élet : Jézus meghív minket egy esküvői lakomára (kána - evangélium Jn 2); kóstolgatja a bor ízét, a bőségét. Megtanít "élni és jól élni" (Pierre Fourier)
Ágoston-jótékonyság és szabadság : "Szeress, és tedd, amit akarsz".


KÜLDETÉSÜNK

Két kéz : Vigyázz az alkotásra, a kapcsolatra, a Békére; maradjunk szerények, anélkül, hogy megkísértenénk magunkat a lehetőségeinken felüli cselekvésre.
• A föld körüli kezek olyan életmódra gondolnak, amely elősegíti az életet. A föld képe az Isten kezében arra késztet bennünket, hogy ez a föld Istené; ez is mindenkinek szól.
Oktatni annyit jelent, mint megváltoztatni a világot. Adja fel: Isten áldása a kezdetektől fogva; kéz: a meghívás az emberekre, hogy működjenek együtt a világ felépítésében, a kapcsolatok harmonikus megélésével.


KEZDEMÉNYEZÉSEINK

• Perspektíva Béke : az 5 kontinens egyesül, ez egyetemességet feltételez a jelenlegi kommunikációs eszközöknek köszönhetően ...
• A sokszínűség színek emlékeztet bennünket a kultúrák sokféleségére, amelyeket napról napra asszimilálni kell, testvéreinkkel a közösségi életben és a világ népeivel ... A határok megnyílnak, és még jobban megnyithatók.


AZ EGÉSZ LOGÓ

• A Kereszt széles karokkal védi és támogatja bolygónk nagyságrendű mindennapi életét.
• A kereszt a logó közepén, függőleges dimenziójával: az Atya, a Szentháromság, ima; és vízszintes dimenziója: testvér, testvér, a világ; ezek a dimenziók szükségszerűen keresztezik egymást.
• A középen álló kereszt azt jelenti, hogy a világ csak akkor újul meg, amikor Krisztus áll a mindenki számára referenciapontként.
• A kék kereszt a központban megmutatja, hogy az összes nővér Krisztus felé orientálódott, minden választásunk, reflexiónk és döntésünk forrása. Amikor nehézségekkel kell szembenéznünk, akkor a kereszt válik „válaszul minden kérdésünkre”.