alapítók

Pierre Fourier, Alix Le Clerc ...

… Két nagy szellemi ember, akiket Isten megragadott, és nyitottak voltak koruk valósága előtt!

 

A látszólag nagyon különböző utakon megélt Isten-tapasztalataik ugyanazon intuícióban, a megtestesülés realizmusának nagyon éles tudatában találhatók meg. Jézus Krisztussal való ismerete megtanította nekik, hogyan néz Isten Isten az emberre.


Mária, Jézus anyja mindig jelen van számukra. Átadja a gyereket Alixnek. Kánában előkészíti az Ige befogadását és Dicsőségének kinyilatkoztatását.

Mindkettő a Szűzanya kongregációjának kívánta az Ágoston-életszabályt, a szeretet szabadságának hangsúlyozását, valamint a belső hajlamot - a vágyat, az alázatosságot -, amelyek tágabbá teszik a szívet és kifejezik magukat a a másik pedig "isten terének" megteremtésével, Szent Ágoston szavai szerint.1597 óta "új házak gyakorolják mindazt a jót, amit csak lehet" megszaporodtak. A Notre Dame Kongregáció, amely 1597 karácsonyán született Lorraine-ban, ma 12 országban van jelen.