Állandó képződés
Az élet dinamikus és mozgékony; a vallási élet is, ezért hívják mindannyian Krisztust követve, hogy hagyjuk magunkat kialakulni: spirituális formáció; felelõsségi képzés; kialakuló közösségek kialakulása.A spirituális formáció célja:

- az Istennel való bensőséges kapcsolat, amely az Igében és az imában gyökerezik,
- A názáreti Jézus követése a valóságunkban, a világ hallgatása,
- A szabadság megtapasztalása az ágostai szellemben: gyümölcsözővé tenni ajándékainkat testvéri közösségben és küldetésben,
- Élet a 3 fogadalom dinamizmusában a misszió szolgálatában
- A családi szellem fejlesztése.Felelősségképzés:

- felismerni az egyes nővérek tehetségét és készségeit; hívjon és bízzon mindegyikben.
- felelősségérzetet keltsen a vezetői hálózaton belül, a Notre-Dame kongrégáció missziójának szolgálatában;
- ötvözze a speciális készségek és a spirituális képzés képzéseit.Formatív közösségek kialakulása:

- Együtt nézünk; szükségünk van egymásra. Mindkettő egyszerre jelent támogatást és kihívást a másik számára.
- Olyan közösségeket akarunk, amelyek Isten központúak és nyitottak, és mindegyiknek megadják a helyét; az oktatási misszió felé orientált közösségek